ویژگی های اسلام

 

" ثم ان هذا الإسلام دین الله الذی
اصطفاه لنفسه... وضعوه مواضعه."؛ همانا این اسلام، دین خداوندی است که آن را
برای خود برگزید، و با دیده عنایت پروراند، و بهترین آفریدگان خود را مخصوص ابلاغ
آن قرار داد. پایه های اسلام را بر محبت خویش استوار کرد، و ادیان و مذاهب گذشته
را با عزت آن، خوار کرد، و با سربلند کردن آن، دیگر ملت ها را بی مقدار کرد، و با
محترم داشتن آن، دشمنان را خوار گردانید، و با یاری کردن آن دشمنان سرسخت را شکست
داد، و با نیرومند ساختن آن ارکان گمراهی را در هم کوبید، و تشنگان را از چشمه
زلال آن سیراب کرد، و آبگیره های اسلام را پرآب کرد.

 

خداوند اسلام را به گونه ای استحکام بخشید که پیوندهایش
نگسلد، و حلقه هایش از هم جدا نشود، و ستون هایش خراب نگردد، در پایه هایش زوال
راه نیابد، درخت وجودش از ریشه کنده نشود، زمانش پایان نگیرد، قوانینش کهنگی
نپذیرد، شاخه هایش قطع نگردد، راه هایش تنگ و خراب نشود، و پیمودن راهش دشوار
نباشد، تیرگی در روشنایی آن داخل نشود، و راه راست آن کجی نیابد، ستونهایش خم
نشود، و گذرگاهش بدون دشواری پیمودنی باشد، در چراغ اسلام خاموشی، و در شیرینی آن
تلخی راه نیابد.

 

اسلام ستون های استواری است که خداوند( پایه های) آن را
در دل حق برقرار، و اساس و پایه آن را ثابت کرد، اسلام چشمه ساری است که آب آن در
فوران، چراغی است که شعله های آن فروزان، و نشانه همیشه استواری است که روندگان
راه حق با آن هدایت شوند؛ پرچمی است که برای راهنمایی پویندگان راه خدا نصب
گردیده، و آبشخوری است که وارد شوندگان آن سیراب می شوند. خداوند نهایت خشنودی خود
را در اسلام قرار داده، و بزرگ ترین ستون های دینش، و بلندترین قله اطاعت او در
اسلام جای گرفته است، اسلام در پیشگاه خداوند، دارای ستون هایی مطمئن، بنایی بلند،
راهنمایی همیشه روشن، شعله ای روشنی بخش، برهانی نیرومند، و نشانه ای بلند پایه
است، که در افتادن با آن ممکن نیست! پس اسلام را بزرگ بشمارید، از آن پیروی کنید،
حق آن را اداء نمایید، و در جایگاه شایسته خویش قرار دهید.1)

 

امیرالمومنین علیه السلام در توصیف اسلام می فرماید:

 

" و بین حججه، من ظاهر علم، و باطن حکم.
لا تفنی غرائبه... فیه شفاء المستشفی، و کفایة المکتفی."؛ اسلام ظاهرش علم، و
باطنش حکمت است. نوآوری های آن پایان نگیرد و شگفتی هایش تمام نمی شود.

 

در اسلام برکات و خیرات چونان سرزمین های پرگیاه در اول
بهاران فراوان است، و چراغهای روشنی بخش تاریکی ها فراوان دارد، که دَرِ نیکی ها
جز با کلیدهای اسلام باز نشود، و تاریکی ها را جز با چراغ های آن روشنایی نمی توان
بخشید. مرزهایش محفوظ، و چراگاه هایش را خود نگهبان است هر درمان خواهی را درمان،
و هر بی نیازی طلبی را کافی است.(2)

 

اسلام؛ نورهدایت

 

"الحمدالله الذی شرع الإسلام فسهل
شرائعه لمن ورده ... والجنه سبقته."؛ ستایش خداوندی را سزاست که راه اسلام را
گشود، و راه نوشیدن آب زلالش را بر تشنگان آسان فرمود. ستون های اسلام را در برابر
ستیزه جویان استوار کرد و آن را پناهگاه أمنی برای پناه برندگان، و مایه آرامش
برای وارد شوندگان قرار داد.

 

اسلام، حجت و برهان برای گویندگان، و گواه روشن برای
دفاع کنندگان، و نور هدایتگر برای روشنی خواهان، و مایه فهمیدن برای خردمندان، و
عقل و درک برای تدبیرکنندگان، و نشانه گویا برای جویندگان حق، و روشن بینی برای
صاحبان عزم و اراده، پند پذیری برای عبرت گیرندگان، عامل نجات و رستگاری برای
تصدیق کنندگان، و آرامش دهنده تکیه کنندگان، راحت و آسایش توکل کنندگان، و سپری
نگهدارنده برای استقامت دارندگان است.

 

اسلام روشن ترین راه ها است، جاده هایش درخشان، نشانه
های آن در بلندترین جایگاه، چراغ هایش پرفروغ و سوزان، میدان مسابقه آن پاکیزه
برای پاکان، سرانجام مسابقه های آن روشن و بی پایان، مسابقه دهندگان آن پیشی
گیرنده و چابک سوارانند.

 

برنامه این مسابقه، تصدیق کردن به حق، راهنمایان آن،
اعمال صالح، پایان آن، مرگ، میدان مسابقه، دنیا، مرکز گردآمدن مسابقه دهندگان،
قیامت، و جایزه آن بهشت است.3)    

پی نوشت ها:

 

1. خطبه 198، ص 417.

 

2. خطبه 152، ص 281.

 

3. خطبه 106، ص197.

/ 0 نظر / 15 بازدید