آیه77

آیه 77 سوره ی بقره:

«اولا یعلمون انّ الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون: آیا نمیدانند آنچه را پنهان می کنند و آنچه را آشکار می کنند خداوند می داند ؟؟؟!!!»

/ 0 نظر / 7 بازدید