اهمیّت نماز

مرحوم سیّد بن طاووس در کتاب فلاح السّائل آورده است :

روزى حضرت صدّیقه کبرى ، فاطمه زهراء سلام اللّه علیها
به محضر مبارک پدر بزرگوار خود، رسول گرامى اسلام صلّلى اللّه علیه و آله وارد شد؛
و اظهار داشت : اى پدر جان ! جزاى آن دسته از مردان و یا زنانى که نماز را سبک مى
شمارند، چیست ؟

پیامبر خدا صلوات اللّه علیه فرمود: دخترم ، فاطمه جان !
هرکس نماز را سبک شمارد و به شرائط و دستورات آن بى اعتنائى نماید، خداوند او را
به پانزده نوع عقاب ، مجازات مى گرداند:

شش نوع آن در دنیا، سه نوع آن موقع مرگ و جان دادن ، سه
نوع در قبر و سه نوع دیگر در قیامت آن هنگامى که از قبر بر انگیخته شود خواهد بود.

امّا آن شش نوع عقابى که در دنیا خواهد دید:

1 برداشتن برکت و توفیق از عمرش ، که نتواند
از آن بهره کافى و سودمندى برگیرد.

2 برداشتن برکت از درآمدهایش .

3 پاک شدن سیماى نیکوکاران از چهره اش .

4 سرگردان و دلسرد شدن در کارها و عباداتش .

5 دعاها و خواسته هایش مستجاب نخواهد شد.

6 آن که در دعاى مؤ منین سهیم نخواهد بود و
دعاى خیر ایشان شاملش نمى شود.

و امّا آن عقاب هائى را که هنگام مرگ خواهد دید:

1 ذلیلانه خواهد مُرد.

2 گرسنه و تشنه جان مى دهد.

3 هیچ چیزى تشنگى و گرسنگى او را بر طرف
نسازد.

و امّا آن عذاب هائى که در قبر دچارش مى شود:

1 خداوند متعال ملکى را ماءمور مى نماید تا
مرتّب او را مورد شکنجه قرار دهد.

2 قبرش تنگ و تاریک و وحشتناک مى باشد.

و امّا آنچه در قیامت مبتلایش مى گردد:

1 خداوند ملکى را ماءمور مى نماید تا او را
بر صورت ، روى زمین بکشاند و اهل محشر او را تماشا نمایند.

2 محاسبه و بررسى اعمالش سخت و دقیق خواهد
بود.

3 و در نهایت این که مورد رحمت و محبّت
خداوند قرار نمى گیرد و عذابى دردناک دچارش خواهد شد

/ 0 نظر / 8 بازدید